Logical People - Uw Recruitment Partner in ICT


Recruitment is en blijft mensenwerk! Omgang met mensen moet je liggen, want ieder mens is uniek. Dáár zit wat ons betreft de absolute basis voor een succesvolle match: een match die gebaseerd is op de kwaliteiten en persoonlijkheid van de kandidaat enerzijds en de vacature en cultuur van onze klant anderzijds.Plezier hebben in ons vak is het fundament voor alles wat wij doen. In 2000 begonnen wij Logical People met als doel een kwalitatieve dienstverlener te worden in de Werving, Search & Selectie van ICT personeel. Sindsdien heeft Logical People zich gevestigd als gerenommeerd Recruitment Bureau waarvan de naam synoniem is aan de volgende kenmerken:

 • Persoonlijke benadering
 • Openheid van zaken
 • Ethiek
 • Professionele aanpak & kwaliteit


Iedereen bij Logical People draagt dit uit naar klant en kandidaat en dat heeft een positieve impact op ons eigen werkplezier. Daarom behalen wij ook onze persoonlijke doelen: het realiseren van lange termijn relaties met onze klanten!Vanuit ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam bemiddelen wij kandidaten met een ICT achtergrond voor vaste en tijdelijke aanstellingen. Voor sommige klanten werven wij continue, voor anderen misschien éénmaal per jaar. Inmiddels hebben honderden kandidaten met meer dan 40 verschillende nationaliteiten via onze bemiddeling een mooie ICT-baan gevonden en daar zijn wij trots op!

Summum.nu gecertificeerd!


summum

Tien jaar na onze oprichting was het moment daar om onze dienstverlening nóg beter te waarborgen. Daarom hebben wij ons in 2011 succesvol gecertificeerd bij Summum.nu. Dit is hét kwaliteitskeurmerk voor de Werving, Search & Selectiebranche in Nederland. Onze persoonlijke aanpak werd al jarenlang goed ontvangen door klant en kandidaat, maar met deze certificering kunnen wij ons nog verder onderscheiden:aan onze werkwijze is een gedragscode gekoppeld;wij kennen een klachtencommissie voor zowel klant als kandidaat;Logical People wordt jaarlijks geaudit;wij voeren Klant- en Kandidaattevredenheidsonderzoeken uit.Op www.Summum.nu vindt u meer informatie over dit kwaliteitskeurmerk en wat dit betekent voor onze dienstverlening.

Onze strategie


Wanneer wij een wervingsopdracht accepteren betekent dit dat wij ons commitment aan u als klant afgeven. Wij kiezen er voor te werken aan een beperkt aantal vacatures waardoor wij meer aandacht hebben per klant en per vacature. Hiertegenover staat dat wij ook om uw commitment zullen vragen: wij verwachten van u dat u uw tijd beschikbaar stelt om u en uw wensen te leren kennen. Wij willen kunnen schakelen met personen die ons en u verder helpen in het succes van de werving. Kortom: wij doen het samen met u.De medewerkers van Logical People werken ook samen en hebben geen individuele targets: iedereen deelt mee in de successen. Het resultaat hiervan is dat er een hoge mate van onderlinge communicatie ontstaat en wij exact weten wat er speelt. Dit heeft als groot voordeel dat wij met meer mensen bezig zijn uw vacature te vervullen.

Kenmerken toegelicht!

Wat wij verstaan onder:

Persoonlijke benadering
De eerste kennismaking bij een klant doen wij bij graag met z’n tweeën. Wij vinden het erg belangrijk om een goed beeld krijgen van de organisatie, de cultuur en wat telt voor u. Tevens zorgen wij er met deze werkwijze voor dat wij elkaars klanten kennen en op die manier continuïteit kunnen garanderen. Bijvoorbeeld ook als één van ons een vrije dag heeft of op vakantie is.U mag van ons ook verwachten dat wij alleen kandidaten voorstellen die óók qua persoonlijkheid binnen uw organisatie passen. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de persoon achter de kandidaat: wat drijft hem/haar, wat zijn zijn/haar ambities, hobby's, etc. De eerste ontmoeting met onze kandidaten is vaak in een café of andere informele setting zodat wij hem/haar ook wat persoonlijker leren kennen.

Openheid van zaken
Eerlijk en open zaken doen is wat ons betreft de pijler waarop wij met onze klanten én kandidaten een lange termijn relatie op te bouwen. Een relatie die is gebaseerd op vertrouwen. Onze openheid blijkt onder andere uit de volgende aspecten:

 • Kandidaten krijgen bij het eerste contact met Logical People direct de naam en volledige vacature van onze opdrachtgever te zien. Vervolgens kwalificeren wij de vacature samen met de kandidaat. Als wij het cv van een kandidaat voorleggen aan een klant, dan is de kandidaat hiervan altijd op de hoogte.
 • Bij het voordragen van een kandidaat sturen wij u het volledige cv toe voorzien van naam, geboortedatum, opzegtermijn/beschikbaarheid en een heldere salarisindicatie. Dit stelt de klant in staat het cv van de kandidaat te kwalificeren.
 • Mochten wij (lichte) twijfels hebben bij de kwaliteiten of persoonlijkheid van een kandidaat dan zult u dit altijd van ons vernemen, met een duidelijke motivatie waarom wij toch van mening zijn dat de kandidaat een kans verdient zich te bewijzen in een interview.
 • Logical People zal nooit werven binnen uw organisatie. Dit leggen wij zelfs vast in onze Wervingsovereenkomst met onze klanten.


Professionele werkwijze en kwaliteit
Logical People wil uw Recruitment Partner zijn en blijven! Wij voelen ons betrokken bij uw gehele Recruitment proces, dus ook in het voortraject kunt u rekenen op onze dienstverlening. Denkt u daarbij onder andere aan het bespreken van een Recruitment strategie en het adviseren over vacatureteksten. In overleg met u kunnen wij uiteraard een professionele cv- en referentiecheck verzorgen.We vinden dat wij ons werk pas goed doen als we u tijd en moeite besparen door alleen kandidaten voor te stellen die passen op uw vacature. Waar onze klanten in 2003 bijna de helft van de voorgestelde kandidaten uitnodigden voor een interview, is dat inmiddels opgelopen tot bijna drie van de vier! Hieruit kunt u concluderen dat wij onze focus scherp hebben, ons vak verstaan en alleen gaan voor kwaliteit.Als onderdeel van onze Summum.nu certificering voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit bij onze klanten en kandidaten. Uit deze onderzoeken blijkt steeds weer dat de meeste klanten en kandidaten zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. Maar toch is iedere feedback voor ons een leermoment en toetsen wij of onze werkwijze nog voldoet.

Ons werkterrein


ICT-brede werving
Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Maar ICT komt al gauw op een tweede plek!Onze jarenlange ervaring in de Recruitment van ICT Personeel zorgt ervoor dat wij over de gehele breedte van de ICT markt kennis hebben: Software, Systems, Databases, Netwerk, Applicaties, etc. Hiervoor leveren wij Developers, Beheerders, Engineers, Architecten, Consultants, Projectleiders en Managers.

Expert in Recruitment vanuit het buitenland
Het chronische tekort aan ICT talent in Nederland maakt het soms noodzakelijk om werknemers in het buitenland te werven. Door het plaatsen van kandidaten van over de hele wereld beschikken wij inmiddels over diepgaande kennis van werkvergunningen, fiscale regelgeving, huisvestingsprocedures, etc. Wij staan klant en kandidaat bij met advies over deze ingewikkelde en omvangrijke regelgeving.Uiteraard valt voor de buitenlandse kandidaten een toeristische rondleiding met avondprogramma onder onze standaard dienstverlening. Want hoe kan een kandidaat een baan in Nederland accepteren als hij niet bekend is met het Nederlandse leefklimaat? Ook dát vinden wij belangrijk!

Fee structuur


Het zou fantastisch zijn om voor ieder bedrijf te kunnen werven maar helaas is het niet altijd mogelijk een Wervingsovereenkomst te bereiken. Soms passen klant en Recruitment Bureau niet bij elkaar. Recruitment blijft immers mensenwerk.Met de meeste van onze klanten hebben wij kleine verschillen afgesproken in onze Wervingsovereenkomst. Waarom? Simpel: omdat iedere klant verschillend is.Ons streven is om deze flexibiliteit aan te blijven bieden binnen acceptabele grenzen, waarbij de afspraken vastgelegd worden in de Wervingsovereenkomst. De gebruikelijke punten waar wij onze fee op baseren zijn:

 • een percentage van het jaarsalaris van de kandidaat;
 • een fixed fee;
 • een maximum fee.


De flexibiliteit die u terug vindt in onze fee structuur wordt mede bepaald door uw intentie om onze dienstverlening in te zetten: eenmalig, doorlopend voor het zelfde profiel, en/of exclusief/als echte Recruitment Partner.Wij bespreken uw wensen graag in een persoonlijk gesprek om te zien welke opties bij uw organisatie passen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Arnold, Arnout, Tjeerd of Mel op +31(0)20 673 0837